İZMİR KARŞIYAKA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

Banka Promosyonu İhale Numarası-Tarihi

01  - 11/11/2016

1-Kurumun Adı

İzmir Karşıyaka  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A) Adresi

Zübeyde Hanım Mah. Hükümet Konağı Kat: 2  

KARŞIYAKA/İZMİR

B) Telefon ve Faks Numarası

Tel:0(232 )3691103     Fax:0(232) 3685117

C) Elektronik Posta Adresi

http://karsiyaka.meb.gov.tr

2-İhale Konusu

Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumlardaki Çalışan Personel Sayısı

3026 Kadrolu  ve  13 kişi 4/C Personeli, sözleşmesi 19.09.2016 tarihinde başlayacak 09/06/2017 tarihinde sona erecek ücretli öğretmen 30 stajyer Öğrenci 60 toplam 3129  personel

5-Kurumlardaki Personelin Aylık Nakit Akışı

Personel sayıları ve yaklaşık Nakit Akışı Listesi

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

Karşıyaka Vapur İskelesi Karşısı Öğretmenler Lokali 2. Kat

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

22/11/2016  Salı  Saat:10.00

8-İhale Kararı Tarih ve Saati

22/11/2016        Saat:-----

 

A-GENEL ŞARTLAR

 1.      İhale, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı sayıları tabloda  belirlenmiş olan okul/kurumlardaki  görev yapan personelin Maaş, Ek ders, Yolluk, Sınav ücreti, Eğitim-Öğretim Ödeneği, Bireysel Emeklilik,  Fazla Çalışma Ücreti, İkramiye, Ödül ve her türlü  ödemelerini kapsamaktadır.

 2.      Yukarıda ismi belirtilen ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne  bağlı ilgili birimlerde Kadrolu,  sözleşmesi 19.09.2016  tarihinde başlayacak  09/06/2017  tarihinde sona erecek  sözleşmeli personel dahil  toplam  3129  personel bulunmakta olup, kadrolu personelin aylık (2016 yılı Kasım ayı ) nakit akışı (maaş, ek ders  ücreti) Yaklaşık 8.743.292,78 + 1.968.477,76.- TL= 10.711.770,52.-TL olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu nakit akışı %20 ve %27  Gelir Vergisi kesintisine tabi olmuştur.)

 3.      Anlaşma : 3 Yıldır Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların  bundan önceki yapılmış olan sözleşmesi 31/12/2016 tarihinde bitecek olup, Yeni Sözleşme 01.Ocak.2017 de  başlar ve 31.Aralık.2019 tarihinde sona erer.

 4.      Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce personelin maaş ödemeleri her ayın 15’inden 2 (iki) gün önce bankada bulunan Kurum Havuz hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’de personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Ayrıca; Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (ek ders, yolluk, sınav ücreti, fazla çalışma ücreti, ikramiye, ödül vb.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden ilk  gün saat 08.00 itibari ile hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

 5.      İhale tekliflerinin, personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı  çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır. Ancak bu şartı taşımayan bankalar ortak noktalardan ücretsiz yararlandırmayı taahhüt ettiği takdirde bu bankaların da teklifleri değerlendirilecektir.

 6.      Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı,  personelden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap ekstralarından bildirim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 7.      Kredi kartı çıkarılması personelin isteğine bağlı olacaktır.

 8.      Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

 9.      Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’ lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.

 10.  Anlaşma yapılan banka; kurum istediği taktirde belirtilen yerlere (yakın ATM’si olmaması durumunda)  en az 1 (bir) adet ATM koymak zorundadır.

 11.  Anlaşma yapılan banka, personelin bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Bir personel görevlendirerek Milli Eğitimden gelen personelin sıra beklemeden işini görmesini sağlayacaktır. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personeli tarafından yapılacaktır. Personelin isteği de dikkate alınarak, bankanın gerek gördüğü bilgi ve belgeleri vermesi, sözleşme, talimat vb. evrakları imzalaması kaydı ile maaşı kadar kredili mevduat hesabı açması, yine personelin yazılı talebi doğrultusunda düzenli fatura ödemelerini faturanın son ödeme günü itibariyle otomatik fatura ödeme talimatlarında herhangi bir ek masraf almadan karşılanması sağlanacaktır.

 12.  Anlaşma yapılan banka: 3 yıllık toplam verilen banka promosyon tutarını peşin olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bankaya gönderilen maaş listesindeki kadrolu  mevcut personele eşit şekilde bölünerek öder.

 13.  Peşin ödemede  kurumdan ayrılan  (emeklilik, istifa, naklen atama, askerlik, ücretsiz izin v.b gibi nedenlerle ayrılan) personelden promosyon tutarını GERİ İSTEMEYECEKTİR. (MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 15/05/2014 tarih ve 43942091/45.03/1946247 sayılı Banka promosyonları konulu yazısına istinaden)

 14.  İlçemize atanan personelin geldiği yerden aldığı promosyonun sözleşme süresi  bitiminden sonra kalan süre karşılığında promosyon Banka tarafından ödenecektir. Yine İlçemize yeni atanan personelin atandığı tarihten itibaren promosyon bitim tarihine kadar olan promosyon bedelini alacaklardır.

 15.  Anlaşma yapılan banka; personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır.

 16.  Personel sayısındaki olabilecek değişikliklerden kurumumuz herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

 17.  Bakanlar Kurulu tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek mecburiyetindedir.

 18.  Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır.

 19.  Karşıyaka Belediye sınırları içinde bulunan Bankalardan Karşıyaka Merkez Şubelerine  teklif mektubu verilecektir.

  20.  İhaleyi kazanan banka tarafından promosyon anlaşmasını takip eden 15 gün içerisinde okul ve kurumlarda çalışan personel adına hesap açılıp banka ATM kartları okullarına gidilerek imza karşılığı teslim edilecektir.

  21.  Promosyon anlaşmasına dahil personele istemesi halinde en az bir maaş tutarı ek hesap açılacaktır,22.  Anlaşmalı banka; Kurumda görevinden çekilenler, görevine son verilenler, İstifa, ücretsiz izin v.b gibi nedenlerle ayrılan personelin Bankaya aktarılmış olan maaş ve ekders ödemeleriyle ilgili hesaplarının  personelin hesabına aktarılmadan, personelin hesabına aktarılmışsa da henüz hesaptan para çekilmemiş ise Müdürlüğümüzün yazılı talimatı gereğince söz konusu hesaba bloke konulması ve personelin maaş-ekdersinin iadesiyle ilgili  iş ve işlemleri en kısa sürede  gerçekleştirmekle sorumludur.

   23.  Kurumumuza bağlı personelin ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerin anlaşma yapılan  banka şubesi tarafından yürütülmesi ve diğer şubelerine bölünmemesi.

  24.  Stajyer öğrenci,4/C personelinin, eğitim ödeneği ve 14 günlük maaş farklarının ödemelerinde ıslak imzalı banka listesi baz alınarak mail beklenmeksizin ivedilikle işlem yapılması.

  25.  Kurumun güncel ıslak imzalı yazısına istinaden yapılacak olan iş ve işlemlerin teyit aranmaksızın gerçekleştirilmesi, teyit gerektiği durumlarda söz konu yazının sağ alt köşesinde yazılı olan sorumlu kişinin aranmasının sağlanmasıyla işlemleri geciktirmeden    gerçekleştirilecektir.

  26.  Kapalı zarf usulü teklif veren banka genel şartlar başlığı altında sunulan 25 maddeyi, tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 5 maddeyi, cezai hükümler başlıklı 5 maddeyi ve diğer hükümler başlıklı 2 maddeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

 

B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1.      Birimlerimizin maaş ve ek ders ücreti ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddelerde belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

 2.      Banka, personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.

 3.      Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacakları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.

 4.      Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne şekilde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.

 5.      Banka ATM’ lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 2.000,00.-TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.

 6.      Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri banka personelleri tarafından kurumlara gidilerek yapılacaktır.

 

C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 1.      Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan özel bir ihale olup,  Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen (22/11/2016 saat 10.00) saate kadar verilen teklifler herkesin huzurun da sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2.      İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve ikinci tekliflerini vermek üzere en yüksek teklifi veren ve komisyonun uygun gördüğü şartları taşıyan en az 5 (beş) banka belirlenecek, ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bankalar ikinci tekliflerini aynı gün komisyonca belirlenecek saatte verecektir. Aynı şekilde teklifler açıklanacak, İkinci teklifler katılımcıların huzurunda değerlendirildikten sonra en yüksek teklifi veren ve komisyonun uygun gördüğü en az 3 (üç) banka belirlenecek ve ihaleye davet edilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az üç banka ile açık arttırma ve pazarlık usulü ihale yapılacaktır. İhale bankaların ikinci kapalı zarf ile verdikleri en yüksek fiyattan başlayacaktır. Banka teklifleri arasında küçük farklar olması durumunda komisyonun takdir hakkı saklıdır. İhale aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılarak açıklanacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için ihaleye ara verebileceklerdir.

 3.      Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yenilemeye yetkilidir.

 4.      İhale üzerinde kalan istekli bankaya, bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde  imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 5.      Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resmi harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

 

D- CEZAİ HÜKÜMLER

 1.      İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 5’si kadar ceza ödemeyi kabul eder.

 2.      Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde yada sözleşme hükümleri çerçevesinde görev verilen şubelerde bu şartnamedeki maddeleri kabul etmiş sayılarak yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde 1. defa yazılı olarak uyarılır.  2. defa yapılan uyarıda toplam promosyon bedelinin % 5’i oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 3.      Banka sözleşme ile üstlendiği işleri Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği veya bankanın kapanması durumunda her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden herhangi bir hak talep edemez.

 4.      Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 5.      İhtilaf halinde Karşıyaka Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

E-DİĞER HÜKÜMLER:

 1.      İmzalanacak sözleşme ve eklerine, tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, vergi ve resmi giderler bankaya aittir.

 2.      İhale komisyonunun kararı üzerine kurum, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

 

                          Komisyon Üyeleri 

 

                 BAŞKAN                                            ÜYE                                        ÜYE

 

             Mustafa İSLAMOĞLU                            İbrahim CİN                       Hasan Ali KILIÇ

                İlçe Milli Eğitim Müdürü                         Şube Müdürü                      Eğitim Sen İlçe Temsilcisi

           Harcama Yetkilisi                       Gerçekleştirme Görevlisi                   Sendika Yetkilisi

 

 

Bahriye Üçok Bulvarı Karşıyaka Hükümet Konağı Kat2 Karşıyaka / İZMİR - 0 (232) 369 01 95 / 369 11 03

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.